Predplatné denníka Štandard

Faktúra 3202106

ŠTANDARD ONLINE, s.r.o.
Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava

IČO: 44432011
DIČ: 2022717653
IČ DPH: SK2022717653
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55134/B

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 7738 5391

Zoznam vystavených faktúr pre právnické osoby v mesiaci 06. 2021

Dátum vystavenia faktúry: 06.30. 2021

Číslo Faktúra Dátum dodania Počet Cena bez dph Cena s dph
1.2202100271, Martin Unger, Lamačská cesta 93, Bratislava, 84103, SK19.06 202114.08 (bez DPH)4.90

Medzisúčet 4.08(bez DPH)
DPH 0.82
Cena spolu 4.90