Predplatné denníka Štandard

Faktúra 3202109

ŠTANDARD ONLINE, s.r.o.
Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava

IČO: 44432011
DIČ: 2022717653
IČ DPH: SK2022717653
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55134/B

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 7738 5391

Zoznam vystavených faktúr pre právnické osoby v mesiaci 09. 2021

Dátum vystavenia faktúry: 09.30. 2021

Číslo Faktúra Dátum dodania Počet Cena bez dph Cena s dph
1.22021001394, Slavomír Jancok, Cukrová, Bratislava, 84105, 25.09 202114.08 (bez DPH)4.90
2.22021001377, Peter Miklteič, Panenská, Bratislava, 81103, 24.09 202114.08 (bez DPH)4.90
3.22021001243, Peter Švec, Ševčenkova, Bratislava, 851 01, 18.09 2021140.00 (bez DPH)48.00
4.22021001202, Ján Pázmány, Pribylinská, Bratislava, 83104, 15.09 202114.08 (bez DPH)4.90
5.22021001194, Peter Azari, Kmeťova, Košice, 04001, 14.09 2021140.00 (bez DPH)48.00
6.22021001174, Rastislav Železník, Gajova, Bratislava, 811 09, 14.09 2021140.00 (bez DPH)48.00
7.22021001157, Anton Prno, Dlhe Diely I, Bratislava, 841 04, 12.09 2021140.00 (bez DPH)48.00

Medzisúčet 172.24(bez DPH)
DPH 34.46
Cena spolu 206.70