Predplatné denníka Štandard

Faktúra 4202106

ŠTANDARD ONLINE, s.r.o.
Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava

IČO: 44432011
DIČ: 2022717653
IČ DPH: SK2022717653
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55134/B

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 7738 5391

Zoznam vystavených faktúr pre fyziciké osoby v mesiaci 06. 2021

Dátum vystavenia faktúry: 06.30. 2021

Číslo Faktúra Dátum dodania Počet Cena bez dph Cena s dph
1.2202100270, Stanislav Zlnay, Jana Holleho 10, Trnava, 91766, SK18.06 2021140.00 (bez DPH)48.00
2.2202100269, Zdenko Podobný, Nálepkova 98, Bernolákovo, 90027, SK16.06 202114.08 (bez DPH)4.90
3.2202100268, Gabriel Chromiak, Lavičkova, Trenčín, 91108, SK14.06 2021111.25 (bez DPH)13.50
4.2202100267, Maros Kovac, Kpt. Nálepku 98, Svit, 05921, SK13.06 202114.08 (bez DPH)4.90
5.2202100266, Miroslav Duračinský, Trieda SNP 66, Banská Bystrica, 97401, SK11.06 202114.08 (bez DPH)4.90
6.2202100264, Danuša Hudcovská, Plachého, Bratislava, 84102, SK10.06 2021111.25 (bez DPH)13.50
7.2202100265, Jozef Murin, Lipová 4, Košice, 04001, SK10.06 2021111.25 (bez DPH)13.50
8.2202100263, Magda Irová, Martinčekova 30, Bratislava, 82101, SK07.06 202114.08 (bez DPH)4.90
9.2202100262, Mária Vargová, Thuróczyho 3, Šahy, 93601, SK04.06 2021140.00 (bez DPH)48.00
10.2202100260, Mária Majtan, Beskydská 8, Bratislava, 81105, SK02.06 2021140.00 (bez DPH)48.00
11.2202100259, Peter Belcák, Pod lesom, Humenné, 06601, SK02.06 202114.08 (bez DPH)4.90
12.2202100261, Gabriela Malastová, Budovateľská 5, Stará Ľubovňa, 06401, SK02.06 2021111.25 (bez DPH)13.50

Medzisúčet 185.40(bez DPH)
DPH 37.10
Cena spolu 222.50