Štandard

Predplatné denníka Štandard

Faktúra 420221006

ŠTANDARD ONLINE, s.r.o.
Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava

IČO: 44432011
DIČ: 2022717653
IČ DPH: SK2022717653
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55134/B

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 7738 5391

Zoznam vystavených faktúr pre fyzické osoby 06.10.2022

Dátum vystavenia faktúry: 06.10.2022

Číslo Faktúra Dátum dodania Počet Cena bez dph Cena s dph
1.28062, 220220017753, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
2.28060, 220220017752, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
3.28059, 220220017751, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
4.28058, 220220017750, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
5.28057, 220220017749, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
6.28056, 220220017748, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
7.28054, 220220017747, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
8.28053, 220220017746, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
9.28052, 220220017745, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
10.28051, 220220017744, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
11.28050, 220220017743, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
12.28049, 220220017742, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
13.28048, 220220017741, [email protected], Andrej, Rosinský, Komáromi Kacza 26, Komárno, 94501, SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
14.28047, 220220017740, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
15.28046, 220220017739, [email protected], 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
16.28045, 220220017738, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
17.28044, 220220017737, [email protected], Adriana, Kubíková, Ľubeľa, Ľubeľa, 03214, SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
18.28043, 220220017736, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
19.28042, 220220017735, [email protected], SK, 05. 10. 2022116.58 (bez DPH)19.90
20.28041, 220220017734, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
21.28040, 220220017733, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
22.28039, 220220017732, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
23.28038, 220220017731, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
24.28036, 220220017730, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
25.28035, 220220017729, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
26.28034, 220220017728, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
27.28033, 220220017727, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
28.28032, 220220017726, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
29.28031, 220220017725, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
30.28029, 220220017724, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
31.28028, 220220017723, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
32.28027, 220220017722, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
33.28026, 220220017721, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
34.28025, 220220017720, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
35.28022, 220220017719, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
36.28020, 220220017718, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
37.28019, 220220017717, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
38.28018, 220220017716, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
39.28017, 220220017715, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
40.28016, 220220017714, [email protected], 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
41.28015, 220220017713, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
42.28014, 220220017710, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
43.28013, 220220017709, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
44.28012, 220220017708, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
45.28011, 220220017707, [email protected], Pavol, Lunter, Jiraskova, Bratislava, 85101, SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
46.28009, 220220017706, [email protected], Eva, Vženteková, Južná, Piešťany, 92101, SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
47.28008, 220220017705, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
48.28007, 220220017704, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
49.28006, 220220017703, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
50.28005, 220220017702, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
51.28004, 220220017701, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
52.28003, 220220017700, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
53.27966, 220220017754, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
54.27946, 220220017711, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
55.27941, 220220017712, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90
56.27888, 220220017755, [email protected], SK, 05. 10. 202214.08 (bez DPH)4.90

Medzisúčet 240.98(bez DPH)
DPH 48.42
Cena spolu 289.40