Predplatné denníka Štandard

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

Google, sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter a YouTube

Využívame viaceré služby spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a to najmä Google Analytics a Google Adwords. Jeden z hlavných súborov cookie pre reklamy na stránkach, ktoré nepatria spoločnosti Google, sa nazýva „IDE“ a v prehliadačoch je uložený pod doménou doubleclick.net, pričom tento je nasadený aj na našej webstránke. Pomocou cookies Google sa umožňuje analyzovať používanie našej webstránky, ako aj predstaviť užívateľovi cielené reklamy na základe akcie užívateľa (tzv. remarketing). Tieto cookies sa ukladajú na dobu 24 mesiacov. Informácie o Vašom používaní tejto webstránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Bližšie informácie o tom, ako sú spracúvané údaje pre tieto účely nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Nakoľko nám záleží na tom, aby ste sa vedeli s nami spojiť a aby sme s Vami mohli zdieľať obsah webstránky, máme vytvorené fanúšikovské stránky, užívateľské účty, či kanále na týchto sociálnych sieťach:

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností uvedených nižšie. Prevádzkovatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov jednotlivými prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel „Like“ („Páči sa mi to“) a „Share“ („Zdieľať“) umiestnených na webstránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Počas Vašej návštevy na našej webstránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho internetového prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webstránku, pričom Facebook zároveň získa údaje o Vašej aktivite na našej webstránke. Ak ste popritom prihlásení na svojom užívateľskom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah našej webstránky prepojiť so svojím užívateľským profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webstránky priradiť Vášmu užívateľskému kontu. Tieto cookies sa ukladajú na dobu 3 mesiacov. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov tu: https://sk- sk.facebook.com/privacy/explanation. Až do okamihu prenosu údajov spoločnosti Facebook sa považujeme s Facebookom za spoločných prevádzkovateľov, nakoľko sme umožnili spoločnosti Facebook umiestniť na našej webstránke plug-in, ktorý umožňuje automatický zber a prenos dát z našej webstránky spoločnosti Facebook, a to v zmysle podmienok, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Po takomto prenose dát sa spoločnosť Facebook stáva osobou, ktorá zodpovedá za ďalšie spracúvanie týchto dát.

Instagram

Služba Instagram je jedným z produktov Facebooku, ktoré poskytuje spoločnosť Facebook, preto obdobné informácie, ako sú uvedené pri sociálnej sieti Facebook, platia aj pre sociálnu sieť Instagram. Bližšie informácie o tom, ako sú používané cookies Instagramu nájdete na: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.

Twitter

Taktiež používame Twitter, sociálnu sieť prevádzkovanú spoločnosťou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Na našej webstránke sú nasadené cookies, ktoré umožňujú inzerentom tretích strán zacieliť na návštevníka webstránky relevantnou reklamou. Cookie umožňuje návštevníkovi zdieľať obsah z webstránky so svojím profilom na Twitteri. Bližšie informácie, ako sú používané cookies Twittera, nájdete tu: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Youtube

Cez našu webstránku je možné sa taktiež prihlásiť na Youtube (službu určenú na prehrávanie videí), ktorú prevádzkuje Google. Rovnako tak môže dôjsť k vloženiu videí YouTube na našu webstránku. K odoslaniu údajov dochádza bez ohľadu na to, či máte na YouTube vytvorený užívateľský účet, cez ktorý ste prihlásený alebo nemáte žiadny užívateľský účet. Ak ste prihlásený do služby Google, Vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu Google účtu. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely (personalizovanej) reklamy, marketingu a prieskumu trhu a informovanie ostatných užívateľov Youtube o vašich aktivitách, a tieto sú uchovávané po dobu 13 mesiacov. Pravidlá ochrany súkromia sú uvedené tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.